Ficheros compartidos

En aquesta carpeta podeu posar els fitxers i imatges que siguin compartits per tots o alguns idiomes.

Título Tipo Imagen
Challenges Imagen Challenges
genesisPackages.png Imagen
genesislogo.png Imagen